6η ΥΠΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ (38) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 12.000 BTU ΓΙΑ ΚΥ & ΠΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΥΤΟ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) & β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 9.000 BTU ΓΙΑ ΤΟ ΚΥ ΖΑΧΑΡΩΣ ΚΑΙ γ) ΔΥΟ (2) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥ ΖΑΧΑΡΩΣ

Read More
6η ΥΠΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ Κ.Υ. ΣΠΑΡΤΗΣ

Προκήρυξη Διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την μίσθωση ενός (1) ακινήτου στα διοικητικά όρια του Δήμου Σπάρτης για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Κέντρου Υγείας Σπάρτης Περιφέρειας Πελοποννήσου, αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ. Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: 21/06/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ Κ.Υ. ΣΠΑΡΤΗΣ Days Hrs Min

Read More
6η ΥΠΕ

Προκήρυξη Διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την μίσθωση ενός (1) ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του ΚΥ Κορίνθου

Προκήρυξη Διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την μίσθωση ενός (1) ακινήτου στα διοικητικά όρια του Δήμου Κορίνθου, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Κέντρου Υγείας Κορίνθου, Περιφέρειας Πελοποννήσου, αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ. Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: 31/05/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μ.μ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ Κ.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ (1) Days Hrs Min

Read More
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ (8)

Δράση 16755 Μεταρρύθμιση του συστήματος πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης: Ενεργειακή και Λειτουργική Αναβάθμιση και Ανακαίνιση ΚΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ, ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ

https://hradf.com/diakiryxi-anoiktis-diadikasias-gia-tin-epilogi-anadochoy-kataskeyis-toy-ergoy-energeiaki-kai-leitoyrgiki-anavathmisi-kai-anakainisi-kentron-ygeias-ky-amfilochias-ano-kalentinis-voyrgarelioy/  

Read More
PROMITHIES

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Κ.Υ.ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ Ι. ΚΤΕΟ ΑΣΘΕΝΟΦΌΡΟΥ ΚΗΙ9161

Κ.Υ.ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ Ι. ΚΤΕΟ ΑΣΘΕΝΟΦ

Read More
6η ΥΠΕ

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων της αριθμ. πρωτ.45691/18.07.2023 Πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) Νοσηλευτή/τριας κατηγορίας ΔΕ, χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠ45691-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ -ΠΙ ΛΟΓΓΑ

Read More
6η ΥΠΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/2023—ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ηλεκτρονική ανοικτή δημόσια σύμβαση άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΌΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 6ης Υ.Πε. (CPV:90524400-0) Προϋπολογισμός: 840.000€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για 2 έτη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ

Read More